TRENDEX NOVA a.s.

Specialista na projekci a výstavbu

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Přehled projektů spolufinancovaných Evropskou unií

Projekt:

Posouzení vhodnosti peletizace papírenských kalů pro energetické zhodnocení