TRENDEX NOVA a.s.

Specialista na projekci a výstavbu

Projekt: Posouzení vhodnosti peletizace papírenských kalů pro energetické zhodnocení

Projekt se zabývá možnostmi úpravy papírenských kalů do podoby pelet pro energetické využití. Jelikož papírenské kaly vznikají jako odpad při výrobě papíru a mají zajímavý energetický potenciál, bylo nutno je upravit do formy vhodné pro spalovací procesy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.